Kabul Şartlarımız

 İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yapılacak başvuru anında aşağıdaki belgeler istenmektedir.

  • T.C. Kimlik Numarası beyanı, 
  • Engelli sağlık kurulu raporu,
  • Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
  • Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
  • İki adet vesikalık fotoğraf,
  • Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti.